IX. SPINÁLNÍ KONGRES
3. – 4. prosince 2020
Mikulov, hotel Galant

Vzhledem k epidemiologické situaci a rozhodnutí pořadatele je akce zrušena.
Registrační poplatek, pokud jste již uhradili, Vám bude vrácen v plné výši.

Úvod

Vážené kolegyně a kolegové, příznivci spinální problematiky,

letošní rok je díky pandemii covid-19 jiný a doufám, že i neopakovatelný. Mnoho kongresů a seminářů bylo zrušeno nebo proběhly virtuálně. Tato nová forma se ukázala v řadě případů jako velmi zajímavá a efektivní a nepochybně dojde na tomto poli k významnému posunu. Jako každá krize i tato ukázala určitou nadprodukci. Na druhou stranu jsme si asi všichni v době karantény uvědomili význam osobního setkávání. Rozhodli jsme se tedy uspořádat IX. Spinální kongres v klasickém formátu a termínu, na který jsme všichni zvyklí. Pro letošní rok jsme změnili místo a vrátíme se po letech do Mikulova do hotelu Galant. Vedla nás k tomu určitá snaha o oživení akce a také změny dosavadního místa konání. Mikulov je atraktivním místem, termín zůstal zachován, začátek adventu, tedy 3. – 4. prosince 2020.

Jako hlavní témata jsme letos zvolili rehabilitační postupy u vertebrogenních onemocnění, skoliózy, diferenciální diagnostiku vertebrogenních bolestí a plexopatie a plexitidy. Samozřejmě zůstávají jako vždy zajímavé kazuistiky a varia.

Doufáme, že pro Vás bude program atraktivní a strávíme dva příjemné a hodnotné dny v hotelu Galant. Dominantně edukační charakter setkání zůstane zachován, protože se ukázal jako nosný a zajímavý.

Těšíme se na setkání a doufáme, že nebudeme nuceni v následujícím půlroce měnit naše plány.

Aleš Martinek

SYMMA, spol. s r.o.

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

Neurologická klinika LF MU a
Fakultní nemocnice Brno

prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Neurologická klinika LF MU a
Fakultní nemocnice Brno
Hlavní témata

Rehabilitační terapie u vertebrogenních onemocnění
Skolióza
Diferenciální diagnostika vertebrogenních bolestí
Plexopatie a plexitidy
Kazuistiky a varia


Programový výbor kongresu

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA

Časový plán kongresu

  3. prosince 2020

 

  8.00 – 15.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 – 9.30 hod

Zahájení kongresu

  9.30 – 11.00 hod

Přednáškový blok I.

  11.00 – 11.30 hod

Coffee break / Doprovodná výstava firem

  11.30 – 13.00 hod

Přednáškový blok II.

  13.00 – 14.00 hod

Oběd – Restaurace Brasserie

  14.00 – 15.30 hod

Přednáškový blok III.

  15.30 – 16.00 hod

Coffee break / Doprovodná výstava firem

  16.00 – 17.30 hod

Přednáškový blok IV.

  17.30 – 17.45 hod

Závěr prvního dne

  20.00 – 24.00 hod

Společná večeře

  4. prosince 2020

 

  9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break / Doprovodná výstav firem

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.45 hod

Závěr kongresu

  12.45 – 14.00 hod

ObědVšeobecné informace

Informace pro přednášející

Důležitá data

Ukončení registrace k aktivní účasti 30. 10. 2020.
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 10. 11. 2020.

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor

Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále..

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Registrační poplatky


Platba převodem

Na místě

Registrační poplatek

Kč 2 350,- / EUR 96,-

Kč 2 750,- / EUR 112,-

Kongresový poplatek zahrnuje vstupenku na kongres, občerstvení v průběhu akce a DPH.

Oběd formou menu

Kč 200,- / EUR 9,-

Společná večeře

Kč 200,- / EUR 9,-

Student denního studia

Reg. poplatek Kč 0,-

Oběd                Kč 200,-
Společná večeře Kč 650,-

Možnost dokoupení vstupenky na společnou večeři pro doprovodnou osobu
zaregistrovaného účastníka v ceně Kč 650,- / EUR 27,-.

PLATBA PŘEVODEM JE MOŽNÁ DO 24. LISTOPADU 2020
PROFORMA FAKTURU OBDRŽÍTE V POTVRZOVACÍM E-MAILU.


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.


Registrace účastníků

2. prosince 2020   17.00 – 18.00 hod
3. prosince 2020     8.00 – 11.30 hod
4. prosince 2020     8.00 – 10.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set a program kongresu.


Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 3. prosince 2020 od 12.30 do 14.00 hod a dne 4. prosince 2020 od 11.30 do 13.00 hod.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Cena a´ Kč 200,- / EUR 9,-.


Společná večeře pro účastníky kongresu

Společná večeře pro účastníky kongresu se koná dne 3. prosince 2020. Cena Kč 200,- / EUR 9,-.


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz